Nordsjællands Hundecenter

Hvordan foregår en massage?

 
Første gang du kommer til massage, starter jeg selvfølgelig med at hilse på dig og din hund.
 
Herefter skal jeg se din hund i bevægelse (skridt, trav og evt. galop). Ved at betragte hundens bevægelser m.m. kan jeg observere, om din hund evt. aflaster bestemte kropsdele. Dette kan hjælpe mig med at se, hvor hundens problemer ligger. Dette kan jeg også finde på at videofilme for at kunne granske lidt mere i bevægelsesmønstret.
 
Når vi kommer ind, får din hund mulighed for at se lokalet an - hvis massagen foregår hos mig - alt imens vi påbegynder hundens journal, hvor jeg har brug for diverse oplysninger om din hund. Journalen indeholder bl.a. diverse praktiske oplysninger samt oplysninger om adfærds- og sygdomsmæssige problemer m.m.
 
Herefter starter selve massagen. Din hund kan enten ligge på et bord, hvis den er vant til det og kan affinde sig med det - ellers foregår massagen på gulvet. De første gange din hund skal masseres, skal du ikke regne med, at din hund får en fuld massage. Situationen er uvant for din hund, ligesom stedet og jeg er fremmed for hunden, og mange hunde er ikke fortrolige med at blive berørt over hele kroppen af en fremmed. Dette afhænger også af racen. Dette bruger vi så tid på, så vi kan skabe tillid. Det er derfor vigtigt, at du er til stede og hjælper med dette ved at sidde sammen med din hund.
 
Under massagen bruger jeg i nogle tilfælde laserbehandling til generel muskelafslapning samt til at få løst op i meget spændte muskler i et givent område. Det gør massagearbejdet nemmere for mig og mere behagligt for hunden, når laseren har været brugt først til muskelafslapning. Dette er en helt smertefri behandling - men meget effektiv.
 
Efter massagen skal jeg igen se din hund i bevægelse, som inden massagen. Jeg kan så bedømme, hvor langt vi er kommet med din hunds evt. problem.
 
Herefter skriver jeg journalen færdig med oplysninger om selve massagen, hvordan hunden reagerede på massagen, og hvad vi skal arbejde med ved næste massage.
 
Første gang din hund er til massage skal du regne med, at det tager ca. 1 - 1½ time alt efter størrelse og håndteringsvillighed.
 
Efterfølgende behandlinger
 
Ved efterfølgende behandlinger vil jeg for det meste også skulle se bevægelser før og efter massagen - alt efter årsag, problem og forløb i massagerne.
 
Derefter skal jeg vide, hvordan din hund har haft det siden sidste massage. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på din hund og evt. noterer ned, hvad du ser af forandringer i det hele taget omkring din hund, inden du kommer til massage igen. Det kan være, at hunden har været meget træt, drukket meget, er blevet gladere - både i hverdagen derhjemme og sammen med andre dyr, eller du ser mere iver og glæde ved fysisk udfoldelse.
 
Det er stadig vigtigt, at du deltager i massagen sammen med din hund. Hvis din hund har fået massage mange gange er det måske muligt, at du ikke behøver at deltage aktivt, men det er meget individuelt fra hund til hund.
Nordsjællands Hundecenter | CVR: 32 69 96 93 | Skævinge Overdrevsvej 3, 3320 Skævinge  | Tlf.: 5120 2158 | kontakt@nordsjaellandshundecenter.dk